Pracovní cesty a cestovní náhrady po novele zákoníku práce v příkladech

Termín: 9.12.2020

Místo: Kulturní dům, Na Rybníčku 43, Opava

Cena: 1590,- Kč s DPH

Kategorie: ekonomika

Variabilní symbol: 20201209

Lektor

Ing. Karel Janoušek

Specialista na cestovní náhrady a daň silniční

Program

Seminář je určen všem, kteří chtějí získat komplexní informace nebo si prohloubit znalosti v oblasti cestovních náhrad, a to od nařízení pracovní cesty, až po vypořádání doplatku či přeplatku se zaměstnancem v podnikatelské i ve státní a příspěvkové sféře.

Podrobně budou vysvětleny a na konkrétních příkladech uvedeny základní principy a postupy, a objasněno kdo, komu, kdy, co, kolik, proč a jak příslušné náhrady poskytuje, a to i ve složitějších případech, které zákoník práce neřeší.

Obsah:

 • co je a co není pracovní cesta, služební cesta,
 • komu cestovní náhrady podle zákoníku práce přísluší a komu je lze poskytnout,
 • podstatný vliv některých ustanovení pracovní smlouvy na cestovní náhrady,
 • náhrady při výkonu práce doma vs. práce z domu,
 • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, podmínky konání pracovní cesty,
 • zkrácení, prodloužení, přerušení pracovní cesty,
 • zjištění a prokazování výše jednotlivých druhů cestovních náhrad,
 • jiné než cestovní výdaje,
 • zvláštnosti při používání letadel v zahraničí,
 • záloha na cestovní náhrady, termíny a postupy jejího vyúčtování,
 • používání firemních a soukromých platebních karet,
 • kurzy pro přepočet měn při vyúčtování a účtování o cestovních náhradách,
 • vypořádání cestovních náhrad, doplatek, přeplatek, zaokrouhlování,
 • možné způsoby snížení administrativy,
 • daňové souvislosti,
 • diskuze, odpovědi na dotazy, řešení konkrétních problémů.

 

V ceně rovněž písemné materiály + občerstvení (chlebíčky, káva, čaj, nealko)

Rozvrh

8:15 - 9:00 registrace účastníků
9:00 - cca 13:30 seminář