Oznámení

Vážení obchodní přátelé,

v návaznosti na USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1021 o přijetí krizového opatření a současnému vývoji situace s COVID-19 rušíme všechny prezenční semináře plánované na měsíc leden 2021 a dále.

V případě jakýchkoliv změn Vás budeme bezodkladně informovat.

Aktuální nabídka seminářů

Není naplánována žádná akce

O agentuře

Listopad 1990 je datem zahájení podnikatelské činnosti Mgr. Ronalda Laryše coby fyzické osoby, zakladatele Vzdělávací agentury Dendra a průkopníka vzdělávání dospělých v opavském regionu formou organizování přednáškové činnosti a vzdělávacích kurzů podle živnostenského zákona. Když v roce 2015 převzal firmu Ing. Josef Kimpl, podílel se i nadále na činnosti agentury organizátorskou spoluúčastí. Každá životní etapa má svůj závěr, a stejně je tomu u pana Laryše, který s velkou lítostí oznámil ukončení podnikatelské činnost po více než třiceti letech ke dni 30. 6. 2021.

Po nezbytné etapě budování týmu lektorů tak od roku 1992 přinášíme potřebné informace odborné a laické veřejnosti v oblastech:

 • personalistika,
 • mzdové účetnictví,
 • ekonomika,
 • daně,
 • účetnictví,
 • právo,
 • a další.

Za dobu existence agentury se podařilo vybudovat stabilní tým erudovaných lektorů složený z předních odborníků z praxe, specialistů státních i nestátních institucí až po vysokoškolské pedagogy. Jsme proto schopni reagovat velmi pružně na legislativní změny a vypořádat se s požadavky na maximální odbornou úroveň seminářů, jichž každoročně uskutečníme desítky. Jsme schopni vyhovět také požadavku na realizaci individuálního semináře podle představ zadavatele.

Od 1. 7. 2015 převzal firmu Ing. Josef Kimpl, který v agentuře působil již od roku 2012, a navazuje tak na dřívější úspěšné působení agentury.

Věříme, že naši nabídku vzdělávacích akcí i nadále budete sledovat a těšíme se na Vás!

Podmínky účasti

 1. Semináře se konají v Kulturním domě, Na Rybníčku 43, Opava, pokud není u konkrétního semináře uvedeno jiné místo konání.
 2. Pokyny pro platbu: Platbu za seminář poukažte na účet číslo 153447284/0300 a označte variabilním symbolem semináře.
 3. Doklad o zaplacení (daňový doklad) obdrží účastník u registrace v den konání semináře.
 4. Závaznou přihlášku na seminář s potvrzením o platbě zašlete obratem, nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání semináře. Přihlášku je možné zaslat:
  • on-line z www.dendra.cz
  • e-mail: dendra@dendra.cz
  • poštou.
 5. V přihlášce vyplňte laskavě všechny požadované údaje.
 6. Na jednu přihlášku je možno přihlásit více účastníků; za každého účastníka je nutno uhradit smluvní účastnický poplatek. V ceně účastnického poplatku (včetně DPH) je zahrnuto občerstvení (chlebíčky, káva, čaj, nealko), případně písemné materiály. Účastnický poplatek vracíme pouze při zrušení přihlášky nejméně 3 dny předem. V případě neúčasti přihlášeného se poplatek nevrací, akceptujeme účast náhradníka.
 7. Ve výjimečných případech lze účastnický poplatek hradit v hotovosti u registrace účastníků – vyznačte na potvrzení o platbě (přihlášce).
 8. Pořádající agentura je plátcem DPH.
 9. Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb (realizace seminářů), resp. pro splnění všech našich povinností vyplývajících ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů. Tyto osobní údaje musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů po dobu nejméně 10 let).

Kontaktní údaje

Ing. Josef Kimpl – Vzdělávací agentura DENDRA

Sídlo: Mírová 353

747 92 Háj ve Slezsku

IČ: 65521421

DIČ: CZ7109025440

Telefon: 603 480 939

E-mail:dendra@dendra.cz