Opatření proti COVID-19

Vážení obchodní přátelé, v souladu s podmínkami vyhlášeného nouzového stavu a na základě usnesení vlády ČR ze dne 15. 3. 2020 rušíme s okamžitou platností všechny plánované semináře.

O případných změnách Vás budeme neprodleně informovat.

Děkujeme za pochopení!

V Opavě dne 16. 3. 2020

Aktuální nabídka seminářů

Není naplánována žádná akce

O agentuře

Listopad 1990 je datem zahájení podnikatelské činnosti Mgr. Ronalda Laryše coby fyzické osoby, zakladatele Vzdělávací agentury Dendra a průkopníka vzdělávání dospělých v opavském regionu formou organizování přednáškové činnosti a vzdělávacích kurzů podle živnostenského zákona.

Po nezbytné etapě budování týmu lektorů tak od roku 1992 přinášíme potřebné informace odborné a laické veřejnosti v oblastech:

 • personalistika,
 • mzdové účetnictví,
 • ekonomika,
 • daně,
 • účetnictví,
 • právo,
 • a další.

Za dobu existence agentury se podařilo vybudovat stabilní tým erudovaných lektorů složený z předních odborníků z praxe, specialistů státních i nestátních institucí až po vysokoškolské pedagogy. Jsme proto schopni reagovat velmi pružně na legislativní změny a vypořádat se s požadavky na maximální odbornou úroveň seminářů, jichž každoročně uskutečníme desítky. Jsme schopni vyhovět také požadavku na realizaci individuálního semináře podle představ zadavatele.

Od 01. 07. 2015 převzal firmu Ing. Josef Kimpl, který v agentuře působil již od roku 2012, a pokračuje tak v rodinné tradici za organizátorské spoluúčasti zakladatele.

Věříme, že naši nabídku vzdělávacích akcí i nadále budete sledovat a těšíme se na Vás!

Podmínky účasti

 1. Semináře se konají v Kulturním domě, Na Rybníčku 43, Opava, pokud není u konkrétního semináře uvedeno jiné místo konání.
 2. Pokyny pro platbu: Platbu za seminář poukažte na účet číslo 153447284/0300 a označte variabilním symbolem semináře.
 3. Doklad o zaplacení (daňový doklad) obdrží účastník u registrace v den konání semináře.
 4. Závaznou přihlášku na seminář s potvrzením o platbě zašlete obratem, nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání semináře. Přihlášku je možné zaslat:
  • on-line z www.dendra.cz
  • e-mail: dendra@dendra.cz
  • poštou.
 5. V přihlášce vyplňte laskavě všechny požadované údaje.
 6. Na jednu přihlášku je možno přihlásit více účastníků; za každého účastníka je nutno uhradit smluvní účastnický poplatek. V ceně účastnického poplatku (včetně DPH) je zahrnuto občerstvení (chlebíčky, káva, čaj, nealko), případně písemné materiály. Účastnický poplatek vracíme pouze při zrušení přihlášky nejméně 3 dny předem. V případě neúčasti přihlášeného se poplatek nevrací, akceptujeme účast náhradníka.
 7. Ve výjimečných případech lze účastnický poplatek hradit v hotovosti u registrace účastníků – vyznačte na potvrzení o platbě (přihlášce).
 8. Pořádající agentura je plátcem DPH.
 9. Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb (realizace seminářů), resp. pro splnění všech našich povinností vyplývajících ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů. Tyto osobní údaje musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů po dobu nejméně 10 let).

Kontaktní údaje

Ing. Josef Kimpl – Vzdělávací agentura DENDRA

Sídlo: Mírová 353

747 92 Háj ve Slezsku

IČ: 65521421

DIČ: CZ7109025440

Telefon: 603 480 939

E-mail:dendra@dendra.cz