Online přihláška

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI NA SEMINÁŘI

Pracovní cesty a cestovní náhrady po novele zákoníku práce v příkladech

19. 1. 2021, Kulturní dům, Na Rybníčku 43, Opava

1 Zadejte údaje o účastníku školení a tlačítkem Potvrdit účast ho přidejte do seznamu přihlášených.

Účastníci školení

2 Položky označené hvězdičkou je nutno vyplnit!

Cena školení (za jednoho účastníka): 1590,- Kč s DPH

Počet účastníků: 0

Celková částka: 0,- Kč s DPH

Variabilní symbol: 20210119

Konstantní symbol: 0308

Potvrzujeme, že uhradíme účastnický poplatek (účastnické poplatky) ve prospěch účtu 153447284/0300 z účtu číslo:

3 V případě, že chcete částku zaplatit hotově, zaškrtněte následující políčko:


Potvrzujeme, že jsme se seznámili s podmínkami účasti, a že s nimi souhlasíme.

Nezapomeňte přihlásit aspoň jednoho účastníka

4 Po potvrzení a odeslání přihlášky ji budete moci uložit a vytisknout.