Vedení ELDP v roce 2020

Termín: 17.3.2020

Místo: Kulturní dům, Na Rybníčku 43, Opava

Cena: 1590,- Kč s DPH

Kategorie: sociální oblast

Variabilní symbol: 20200317

Lektor

Bc. Helena Kavanová

vedoucí oddělení nemocenského pojištění, OSSZ Opava

Program

Program semináře:

 

  1.  Podmínky účasti na důchodovém pojištění
  2.  Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění
  3.  Okruh osob, pro které se vede ELDP
  4.  Elektronické zasílání dokumentů – pověřování, plné moci, ePortál, datové schránky, NIA
  5.  Termíny odevzdávání ELDP, archivní lhůty
  6.  Vyplňování ELDP – vznik pojištění, průběh pojištění v daném roce, vyloučené doby, vyměřovací základ,   doby odečtené
  7.  Opravy a storno ELDP
  8.  Podmínky pro nárok na zvýšení důchodu za dobu výdělečné činnosti při souběžném pobírání   starobního důchodu
  9.  Praktické příklady vyplňování ELDP
  10.  Diskuze, odpovědi na dotazy

 

V ceně rovněž písemné materiály + občerstvení (chlebíčky, káva, čaj, nealko).

Rozvrh

8:15 - 9:00 registrace účastníků
9:00 - cca 13:30 seminář