eNeschopenka, nemocenské pojištění a sociální zabezpečení

Termín: 25.2.2020

Místo: Kulturní dům, Na Rybníčku 43, Opava

Cena: 1590,- Kč s DPH

Kategorie: sociální oblast

Variabilní symbol: 20200225

Lektor

Ing. Zdenka Krajčíková

Zkušená lektorka s velkou praxí v oboru

Program

 1. Zavedení eNeschopenky od 1.1.2020 u zaměstnavatelů, nejčastější  dotazy, řešení praktických situací, notifikace zaměstnavatelů.

 2. Přihlašování a odhlašování zaměstnanců.

 3. Změny od 1.1.2020 (redukční hranice, maximální vyměřovací základ).

 4. Aktuality v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení.

 5. Různé, dotazy.

V ceně rovněž písemné materiály + občerstvení (chlebíčky, káva, čaj, nealko).

Rozvrh

8:15 - 9:00 registrace účastníků
9:00 - cca 13:30 seminář