Vzdělávací agentura DENDRA

  

 

Aktuálně ke zdaňování mezd v roce 2018 a 2019

 

Termín konání:
22. 01. 2019
Variabilní symbol:
012219
Cena (včetně DPH):
1390,- Kč/osoba

 

Místo konání:
Kulturní dům, Na Rybníčku 43, Opava


Program semináře:


Obsah:

Přehled změn platných v roce 2018 a pro rok 2019.

• Daňové zvýhodnění na děti, postup uplatnění vyživovaných dětí a hranice příjmu pro vyplacení bonusu za měsíc a za rok.

• Prohlášení poplatníka (vzor 26) a možnost jeho elektronického podpisu, možnost používání předchozího tiskopisu Prohlášení (vzor 25).

• Příjmy malého rozsahu (kromě DPP), které lze již od roku 2018 zdanit srážkovou daní do nově stanoveného limitu bez nutnosti podávat daňové přiznání.

• Zdaňování členů volebních komisí.

• Změny u některých zaměstnaneckých benefitů.

• Metodika u slev na dani, na daňovém zvýhodnění a daňových bonusech.

• Změny v odpočtech ze základu daně.

• Nedostatky zdaňování příjmů zjišťované u zaměstnavatelů.

• Lhůty, tiskopisy, příklady, odpovědi na dotazy.

• Výhled pro další roky podle záměru MF a GFŘ.


V ceně rovněž písemné materiály + občerstvení (chlebíčky, káva, čaj, nealko).


Lektor:
Ing. Milan Lošťák,
specialista na problematiku zdaňování příjmů ze závislé činnosti, autor odborných publikací. Působí v daňové správě již téměř třicet let. Oblíbený a zkušený lektor.


Časový rozvrh:
8:15 – 9:00 ................ registrace účastníků
9:00 – cca 13:30 ........ seminář

 

 

ON-LINE PŘIHLÁŠKA

 

 

 

 

Created by Kryštof Laryš | Copyright © 1992 - 2019 by dendra.cz