Vzdělávací agentura DENDRA

  

 

Nemocenské pojištění a pojistné na soc. zabezpečení

 

Termín konání:
13. 12. 2018
Variabilní symbol:
121318
Cena (včetně DPH):
1390,- Kč/osoba

 

Místo konání:
Kulturní dům, Na Rybníčku 43, Opava


Program semináře:


Obsah:

1. Změny od 1. 1. 2019 a očekávané změny roce 2019 v nemocenském pojištění.

2. Elektronický přístup zaměstnavatelů k e-neschopenkám.

3. Vliv změn, které nastaly v právní úpravě v roce 2018 v nemocenském pojištění na jejich praktické provádění.

4. Poplatníci pojistného na sociální zabezpečení.

5. Účast na nemocenském pojištění, stanovení denního vyměřovacího základu, započitatelný příjem.

6. Povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění.

7. Dotazy, závěr.


V ceně rovněž písemné materiály + občerstvení (chlebíčky, káva, čaj, nealko).


Lektor:
Ing. Zdenka Krajčíková,
ředitelka, Okresní správa sociálního zabezpečení Opava, zkušená lektorka s velkou praxí v oboru


Časový rozvrh:
8:15 – 9:00 ................ registrace účastníků
9:00 – cca 13:30 ........ seminář

 

 

ON-LINE PŘIHLÁŠKA

 

 

 

 

Created by Kryštof Laryš | Copyright © 1992 - 2018 by dendra.cz