Vzdělávací agentura DENDRA

  

 

Vedení ELDP 2019 a souvislosti

 

Termín konání:
26. 03. 2019
Variabilní symbol:
032619
Cena (včetně DPH):
1390,- Kč/osoba

 

Místo konání:
Kulturní dům, Na Rybníčku 43, Opava


Program semináře:


1. Podmínky účasti na důchodovém pojištění

2. Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění

3. Okruh osob, pro které se vede ELDP – změna výše rozhodného příjmu pro účast na pojištění

4. Termíny odevzdávání ELDP, archivní lhůty

5. Vyplňování ELDP – vznik pojištění, průběh pojištění v daném roce, vyloučené doby, vyměřovací základ, doby odečtené

6. Opravy a storno ELDP

7. Novinky v elektronické komunikaci s OSSZ

8. Podmínky pro nárok na zvýšení důchodu za dobu výdělečné činnosti při souběžném pobírání starobního důchodu

9. Praktické příklady vyplňování ELDP

10. Diskuze, odpovědi na dotazy


V ceně rovněž písemné materiály + občerstvení (chlebíčky, káva, čaj, nealko).


Lektor:
Bc. Helena Kavanová,
vedoucí oddělení nemocenského pojištění, OSSZ Opava


Časový rozvrh:
8:15 – 9:00 ................ registrace účastníků
9:00 – cca 13:30 ........ seminář

 

 

ON-LINE PŘIHLÁŠKA

 

 

 

 

Created by Kryštof Laryš | Copyright © 1992 - 2019 by dendra.cz