Vzdělávací agentura DENDRA

  

 

Pracovní cesty a cestovní náhrady v roce 2019

 

Termín konání:
15. 01. 2019
Variabilní symbol:
011519
Cena (včetně DPH):
1390,- Kč/osoba

 

Místo konání:
Kulturní dům, Na Rybníčku 43, Opava


Program semináře:

Seminář je určen pracovníkům v podnikatelské i ve státní a příspěvkové sféře, fyzickým osobám-podnikatelům i pracovníkům kontrolních orgánů, kteří chtějí získat komplexní informace nebo si prohloubit znalosti týkající se pracovních cest, služebních cest a cestovních náhrad, vč. jejich daňového uplatnění, tj. všem, kteří se touto problematikou zabývají, a to od zpracování vnitřního předpisu, nařízení pracovní cesty, zpracování cestovních příkazů, vyúčtování cestovních náhrad, vyplácení náhrad zaměstnancům až po vnitřní či vnější kontrolu uvedené oblasti.

Podrobně budou na konkrétních příkladech vysvětleny základní principy a postupy při vyslání zaměstnance na pracovní cestu, poskytování cestovních náhrad vč. způsobu prokazování a výpočtu výše jednotlivých druhů cestovních a podobných náhrad, a to i ve složitějších případech, které zákoník práce neřeší.


Obsah:

• co je a co není pracovní cesta, služební cesta,
• komu a kdy cestovní náhrady přísluší a komu je lze poskytnout,
• povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance,
• cestovní výdaje v jiných právních vztazích (společníci, členové statutárních orgánů, osoby se smlouvami podle občanského zákoníku atd.),
• podmínky konání pracovní cesty, používání tiskopisů cestovní příkaz,
• přerušení pracovní cesty,
• prokazování a výpočet výše jednotlivých druhů cestovních náhrad (jízdní výdaje veřejnou hromadnou dopravou, MHD a při používání soukromých vozidel, výdaje za ubytování, nutné vedlejší výdaje, stravné, zahraniční stravné, kapesné, bezplatně poskytnuté jídlo),
• stravné a diety, stravné a menu stravenky (strava za sníženou úhradu),
• zvláštnosti při cestách letadly, doba trvání letu, časová pásma apod.,
• cestovní náhrady při odborném vzdělávání zaměstnanců,
• náhrady při výkonu práce doma vs. práce z domu,
• záloha na cestovní náhrady a jiné výdaje, termíny a postupy jejího vyúčtování, neposkytnutí zálohy,
• používání firemních a soukromých platebních karet,
• vypořádání cestovních náhrad, doplatek, přeplatek, zaokrouhlování, archivace,
• kurzy pro přepočet měn při vyúčtování a účtování o cestovních náhradách,
• postup v případech, které zákoník práce neřeší,
• možné způsoby snížení administrativy,
• daňové souvislosti,
• diskuze, odpovědi na dotazy (vč. daně silniční), řešení konkrétních problémů.


V ceně rovněž písemné materiály + občerstvení (chlebíčky, káva, čaj, nealko).


Lektor:
Ing. Karel Janoušek,
specialista na cestovní náhrady a daň silniční, autor odborných publikací


Časový rozvrh:
8:15 – 9:00 ................ registrace účastníků
9:00 – cca 13:30 ........ seminář

 

 

ON-LINE PŘIHLÁŠKA

 

 

 

 

Created by Kryštof Laryš | Copyright © 1992 - 2019 by dendra.cz