Vzdělávací agentura DENDRA

  

 

PODMÍNKY ÚČASTI

1. Semináře se konají v Kulturním domě, Na Rybníčku 43, Opava, pokud není u konkrétního semináře uvedeno jiné místo konání.

2. Pokyny pro platbu:
Platbu za seminář poukažte na účet číslo 153447284/0300 a označte variabilním symbolem semináře.

3. Doklad o zaplacení (daňový doklad) obdrží účastník u registrace v den konání semináře.

4. Závaznou přihlášku na seminář s potvrzením o platbě zašlete obratem, nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání semináře.

Přihlášku je možné zaslat: * on-line z www.dendra.cz
* e-mail: dendra@dendra.cz
* poštou.

5. V přihlášce vyplňte laskavě všechny požadované údaje.

6. Na jednu přihlášku je možno přihlásit více účastníků; za každého účastníka je nutno uhradit smluvní účastnický poplatek. V ceně účastnického poplatku (včetně DPH) je zahrnuto občerstvení (chlebíčky, káva, čaj, nealko), případně písemné materiály. Účastnický poplatek vracíme pouze při zrušení přihlášky nejméně 3 dny předem. V případě neúčasti přihlášeného se poplatek nevrací, akceptujeme účast náhradníka.

7. Ve výjimečných případech lze účastnický poplatek hradit v hotovosti u registrace účastníků – vyznačte na potvrzení o platbě (přihlášce).

8. Pořádající agentura je plátcem DPH. 

Created by Kryštof Laryš | Copyright © 1992 - 2018 by dendra.cz