Vzdělávací agentura DENDRA

  

 

PODMÍNKY ÚČASTI

1. Semináře se konají v Kulturním domě, Na Rybníčku 43, Opava, pokud není u konkrétního semináře uvedeno jiné místo konání.

2. Pokyny pro platbu:
Platbu za seminář poukažte na účet číslo 153447284/0300 a označte variabilním symbolem semináře.

3. Doklad o zaplacení (daňový doklad) obdrží účastník u registrace v den konání semináře.

4. Závaznou přihlášku na seminář s potvrzením o platbě zašlete obratem, nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání semináře.

Přihlášku je možné zaslat: * on-line z www.dendra.cz
* e-mail: dendra@dendra.cz
* poštou.

5. V přihlášce vyplňte laskavě všechny požadované údaje.

6. Na jednu přihlášku je možno přihlásit více účastníků; za každého účastníka je nutno uhradit smluvní účastnický poplatek. V ceně účastnického poplatku (včetně DPH) je zahrnuto občerstvení (chlebíčky, káva, čaj, nealko), případně písemné materiály. Účastnický poplatek vracíme pouze při zrušení přihlášky nejméně 3 dny předem. V případě neúčasti přihlášeného se poplatek nevrací, akceptujeme účast náhradníka.

7. Ve výjimečných případech lze účastnický poplatek hradit v hotovosti u registrace účastníků – vyznačte na potvrzení o platbě (přihlášce).

8. Pořádající agentura je plátcem DPH.

9. Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb (realizace seminářů), resp. pro splnění všech našich povinností vyplývajících ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů. Tyto osobní údaje musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů po dobu nejméně 10 let). 

Created by Kryštof Laryš | Copyright © 1992 - 2019 by dendra.cz